Oksijen Kaynağı

Oksijen Kaynağı

OKSİJEN KAYNAĞI

Kursun Amacı

Kaynak konusunda çalışan personelin oksijen kaynağı konusunda ihtiyacı olan temel bilgileri öğretmek. Oksijen kaynağının yapılmasında dikkat edilecek hususları kavratmak. Oksijen kaynağı konusunda beceri kazandırmak.

Katılımcı Profili: Teknisyen, tasarımcı, bakımcı, mühendis

KURSUN İÇERİĞİ

 • Oksi-Gaz kaynağının tarihi gelişimi
 • Oksi-Gaz kay­nağının esası, yanıcı ve ya­kıcı gazlar
 • Karpit ve asetilen gazı üretimi, asetilen kazanları, sulu gü­venlikler
 • Oksijen ve asetilen tüpleri, tüp­lerin taşın­ması, tüplerin ve karpitin depolanması,
 • Oksi-Gaz kaynağı araç ve gereçleri, üfleçler (kaynak üfleç­leri, kesme üfleçleri), gaz taşıma hortumları, basınç düşürücüler (manometreler)
 • Oksi-Gaz alevi, kayna­tılacak metal türüne göre alev seçimi
 • Oksi-Gaz kay­nağında kullanılan dekapanlar (pastalar) ve görevleri,
 • İş par­çalarının kaynağa hazırlanması
 • Oksi-Gaz kay­nak işlemleri
 • Birleştirme pozisyonla­rına göre üfleç ve kaynak tellerinin ko­numları
 • Boruların oksi-gaz kaynağı
 • Dökme demir, alüminyum, bakır, bronz ve pirinç gibi malzemelerin oksi-gaz kaynağı ile birleştirilmesi ve uygulamaları
 • Kay­nak hataları,
 • Oksi-Gaz kaynağı ile kesme işlemi

Süre: 3 gün (teorik anlatım, uygulama)