Temel Seviye S7 300-S7 400

Temel Seviye S7 300-S7 400

TEMEL SEVİYE S7 300-S7 400 PLC

Kursun Amacı

Otomasyon sistemlerinde temel seviye S7 300-S7 400 PLC uygulamaları, sayı sistemleri, move, karşılaştırma, sıçrama komutlarının tanıtımı ve uygulamaların yapılması. S7 300 ve S7 400 PLC' lerde analog işlemlerin anlatılması ve analog uygulama örnekleri.

Katılımcı Profili: Kumanda bilgisine sahip teknisyen, bakımcı, otomasyon çalışanı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • PLC’ ye giriş
 • S7 300 PLC lerde programa teknikleri ve yazılım
 • S7 300 PLC lerde proje oluşturma
 • Yardımcı röleler
 • Set ve reset röleleri
 • Zamanlayıcılar
 • Kenar tetiklemeler
 • Sayıcılar
 • Sayı sistemleri
 • Move komutları
 • Karşılaştırma komutları
 • Sıçrama komutları
 • MCR komutları
 • Yapısal bloklar
 • Analog işlemler

Süre: 3 gün (teorik anlatım+uygulama)