2005 senesinden bu yana 15 seneden fazla eğitim teknolojileri konusunda iş ve teknoloji geliştirme çalışmaları yapmış, Türkiye’de 100’den fazla endüstriyel otomasyon laboratuvarının meslek liseleri ve üniversitelerde kurulmasına öncülük etmiş, endüstride 30.000 teknik insanın eğitilmesinde bir fiil çalışmış Alkım Erdönmez’in kurduğu İnovalab firmasının tüm hisselerini MET didactic (Modül Modern Eğitim Teknolojileri Anonim Şirketi) firması bünyesine katmıştır. 
Alkım Erdönmez’in MET didactic firmasına vereceği manevi destek ile de büyümeye devam ediyoruz. Kendisine bize verdiği saygınlık ve değer için ayrıca teşekkür ederiz.
HKTM Grup firması olarak iyi mühendislik felsefesini destekleyerek teknik personelin oluşmasını sağlamak, endüstriyel gelişimlerin toplumsal gelişimle paralellik göstermesini desteklemek Met Didactic firmasının önemli değerleri arasında olmaya devam edecektir. Sektörümüzde hizmet değerlerini yükseltmek ve bütünlük içinde gelişimine katkıda bulunmak üzere yatırım çalışmalarımız devam edecektir.

Risk Temelli Bakım / Kontrol (RBI)
Tanklar, reaktörler, basınçlı ekipmanlar ile
boru transfer hatlarında yer alan ve
ekipman bütünlüğüne zarar verebilecek
riskleri tanımlar. Ayrıca işletme bünyesinde
bir korozyon haritasının çıkarılmasını sağlar.
RBI, tahribatsız muayene teknikleri (NDT),
gözle muayene, ultrasonik muayene,
manyetik parçacık ile muayene, ultrasonik
muayene gibi yöntemlerle kontrol altına
alınabilecek riskleri belirlemekte kullanılır.
Bu kontrol ve denetim sürecinde;
işletmede meydana gelebilecek en kötü
senaryoya göre kontrol ve
bakım yöntemleri tasarlanır.
Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM-GMB),
bütün ekipman türleri için gerekli güvenlik
ve kullanılabilirlik hususları ve ekipmanın
işleyişini verimli ve etkili biçimde sağlamak
amacıyla arızaları yönetmek için
uygulanması gereken ilkeleri tanımlamaya
yönelik bir yöntemdir.
GMB bir bakım stratejisi olup hangi bakım
metodunun tercih edileceğine karar
verilmesi sürecini ve bu süreçte izlenecek
metodolojiyi tanımlamaktır.

RBI ve RCM İÇİN;

Seveso Direktifi olarak da bilinen Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte yer aldığı üzere, yönetmelik kapsamına giren firmaların yaşayacakları olası bir kazanın büyük bir endüstriyel kazaya dönüşmesi riskine karşı, mevzuatın talep ettiği kantitatif risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. Yapılacak kantitatif risk değerlendirmesinde, hem risk temelli bakım/kontrol (RBI) hem de güvenilirlik temelli bakım (RCM) süreci de yer almaktadır.

Düşünce ve içerik olarak dünyadaki ilk uygulama olan Sanal Gerçeklik çalışmamız tamamlanmıştır.