Temel Seviye PLC

Temel Seviye PLC

TEMEL SEVİYE PLC

Kursun Amacı

PLC sistemlerinin temel yapısını, çalışma prensiplerini, sistemin hardware ve software yapısını öğrenerek; PLC ile kontrol edilen sistemlerinin projelendirilmesi, kurulu bir sistemde modifikasyon yapılması ve çalışan bir sistem üzerinde arıza arama temel bilgilerinin edinilmesi.

Katılımcı Profili: Elektrik kumanda bilgisine sahip teknisyen, bakımcı, otomasyon çalışanı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • PLC'nin tanımı.
 • PLC'nin otomasyon sistemine kazandırdıkları ve konvansiyonel kumanda sistemleri ile karşılaştırlması.
 • Bir otomasyon sisteminin genel yapısı.
 • PLC'nin yapısı. Kompakt ve modüler PLC' ler.
 • Sistemimize uygun PLC seçimi ve hardware oluşturma.
 • PLC’nin program işleme mantığı.
 • PLC programlarında kullanılan yazım dilleri ve PLC programının yazıldığı ara yüz programının tanımlanması.
 • Organizasyon, fonksiyon ve data blokların oluşturulması.
 • CPU içersinde kullanılan hafıza elemanları. Memory, db ve lokaller.
 • PLC ve PC arası bağlantının kurulması. Online, upload ve download işlemleri.
 • And, or, set, reset, timer, counter, move, compare komutlarının işlenmesi.
 • Örnek program uygulamaları.
 • PLC de hata ve arıza arama.
 • Yazılan programın arşivlenmesi ve taşınması.
 • Endüstride kullanılan plc uygulama sunumları.

Süre: 3 gün (teorik anlatım+uygulama)