Proje Bazlı Hidrolik

Proje Bazlı Hidrolik

PROJE BAZLI HİDROLİK EĞİTİMİ

Kursun Amacı

Eğitim almak isteyen kurum ve kuruluşlara ait hidrolik sistemlerin yapısı ve özelliklerin öğretilmesi ve analiz edilmesi ile ilgili bir eğitimdir. Eğitimden önce firmalar hidrolik devre şemalarını, yaşadıkları kronik sorunları ve eğitim hedeflerini eğitimden en az 10 gün önce paylaşmalıdır. Paylaşılan her türlü evrakla ilgili gizlilik sözleşmesi yapılır. Eğitim sınıf ortamında ve makine başında koordineli biçimde gerçekleştirilir. İş güvenliği ve üretim açısından sakıncalı bir durum varsa fotoğraflar çekilerek eğitim salonunda bu fotoğraflar üzerinden anlatım sağlanabilir.

Katılımcı Profili: Operatör, teknisyen, tasarımcı, AR-GE çalışanı, bakımcı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Hidrolikte 12 Temel prensibin açıklanması
 • Hidrolik güç birimi ve devre şemalarında uygulama örnekleri
 • Eşanjörler ve uygulama örnekleri, uygulama hataları
 • Hidrolik pompalar
 • Yön kontrol valfleri, körlenmesi, devre şemaları üzerindeki uygulamaları
 • Basınç kontrol valfleri, devre şemalarında uygulama örnekleri
 • Akış kontrol valfleri ve akış kontrol yöntemleri
 • Hidrolik silindirler
 • İleri seviye hidrolik uygulamaların yapılması
 • Hidrolik bloklar, devre şemalarında uygulama örnekleri
 • Lojik valfler, uygulama çeşitleri ve devre şeması üzerindeki uygulamalar
 • Hidrolik akümülatörler, akü blokları, uygulama çeşitleri ve balonun yırtılmasını önleyecek önlemler
 • Hidrolik yağlarda kirlilik, numune alma, analiz ve ISO kirlilik kodlaması
 • Hidrolik filtreler, uygulama hataları, örnek uygulamalar
 • İşletmeye ait devre şemalarının incelenmesi ve yorumlanması
 • Kronik sorunların devre şeması üzerinden analizinin yapılması
 • Mevcut sistemde iyileştirme önerilerinin sunulması

Süre: 5 gün (teorik anlatım+uygulama)