Elektrik Ark Kaynağı

Elektrik Ark Kaynağı

ELEKTRİK ARK KAYNAĞI

Kursun Amacı

Kaynak konusunda çalışan personelin ark kaynağı konusunda ihtiyacı olan temel bilgileri öğretmek. Ark kaynağının yapılmasında dikkat edilecek hususları kavratmak. Ark kaynağı konusunda beceri kazandırmak.

Katılımcı Profili: Teknisyen, tasarımcı, bakımcı, mühendis

KURSUN İÇERİĞİ

  • Ark kaynağının tanımı, çeşitleri ve tarihi gelişimi
  • Kaynak sırasında iş güvenliği ve sağlık, (elektrik şoku, ark ışınının göze olan etkisi, zararlı gazlar)
  • Elektrik ark kaynak makinelerinin çeşitleri ve akım üreteçleri (transformatörler, jeneratörler, redresörlü vb. kaynak makineleri)
  • Elektrik ark kaynağı araç ve gereçleri, kaynak torçları, kaynak elektrotları
  • Malzeme türüne göre elektrot seçimi
  • İş parçalarının kaynağa hazırlanması ve kaynak ağzı se­çimi
  • Elektrik ark kaynağı birleştirme türleri (yatay, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı tavan kaynağı vs.)
  • Çeşitli metallerin elektrik ark kaynağı uygulamaları; dökme demir, alüminyum ve bakırın elektrik ark kaynağı, direnç kaynağı vs. uygulamaları.
  • Kaynakta çekme ve çarpılma, kay­nak hataları
  • Elektrik arkı ile kesme işleminin uygulaması

Süre: 3 gün (teorik anlatım, uygulama)