Hidrolik Bakım ve Arıza Arama

Hidrolik Bakım ve Arıza Arama

HİDROLİK BAKIM ve ARIZA ARAMA EĞİTİMİ

Kursun Amacı

Hidrolik sistemlerde yaygın olarak karşılaşılan arızalar ve bu arızaların sebep ve sonuçlarını incelemek. Arıza olmasını engelleyecek ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermek. Devre elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımı sırasında yaygın olarak yapılan hatalar konusunda gerekli bilincin kazandırılması. Kirlilik politikası nasıl belirlenir? Analiz kültürü nedir ve nasıl oluşturulur? Arıza bulmaya ilişkin sistematik yaklaşım ve pratik tekniklerin açıklanması. Arıza ararken nasıl bir yöntem izlenmelidir?  

Katılımcı Profili: Temel-ileri seviye hidrolik eğitimi almış olan; operatör, teknisyen, tasarımcı, AR-GE çalışanı, bakımcı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Arıza bulmada referans oluşturacak temel kuralların açıklanması
 • Eşanjör çeşitleri ve karşılaştırılması, uygulamada dikkat edilecek hususlar ve uygulama hataları
 • Hidrolik pompalar, devreye alınması ve kullanımında dikkat edilecek noktalar
 • Yön kontrol valfleri, seçimi ve kullanımında dikkat edilecek noktalar, sızıntı kontrolünün yapılması
 • Yön kontrol valflerinin körlenmesi ve nedenleri
 • Basınç kontrol valflerinin çeşitleri, uygulama örnekleri ve karşılaştırılması
 • Akış kontrol yöntemlerinin açıklanması ve karşılaştırılması
 • Hidrolik silindirler, sızıntı kontrollerinin yapılması
 • Hidrolik bloklar ve devre şemaları üzerindeki uygulamalar
 • Lojik valfler, uygulama örnekleri, karşılaşılan sorunların nedenleri ve giderilmesi
 • Sızdırmazlık elemanları, seçimi ve montajı
 • Hidrolik akümülatörler, uygulama örnekleri, balonun yırtılmasını önleyecek önlemler
 • Bağlantı elemanları, uygulama örnekleri, yüksüklü boru bağlantısı yapımında dikkat edilecek hususlar
 • Hidrolik yağların kullanım süresini arttıracak önlemlerin açıklanması, yağların analiz edilmesi
 • Hidrolik filtre çeşitleri, Beta oranı, ISO ve NAS kirlilik sınıflandırılması
 • Arıza bulmaya ilişkin sistematik yaklaşım ve pratik tekniklerin açıklanması
 • Koruyucu bakım uygulamaları
 • Oransal valflerin yapısı ve kullanımında dikkat edilecek noktalar
 • Hidrolik devrelerde bakım onarım
 • Hidrolik devre şemalarının okunması-2
 • Hidrolik devre şemaları üzerinden arıza aranması

Süre: 1 gün (teorik anlatım+uygulama)