Temel Seviye Pnömatik Elektropnömatik

Temel Seviye Pnömatik Elektropnömatik

TEMEL SEVİYE PNÖMATİK VE ELEKTROPNÖMATİK

Kursun Amacı

Temel seviye pnömatik konusunda kendini yetiştirmek, eksik bilgilerini tamamlamak isteyen kişilere devre elemanları, sembolleri, yapısı ve çalışma prensibini kavratmak. Devre elemanlarının seçilmesi ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek. Temel seviye pnömatik devre uygulamaları yapma bilgi ve becerisi kazandırmak.

Katılımcı Profili: Operatör, teknisyen, tasarımcı, AR-GE çalışanı, bakımcı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Pnömatiğin tanımı ve özellikleri-1
 • Kompresörler-1
 • Kurutucular-1
 • Hava kazanları
 • Hava dağıtım hattı
 • Şartlandırıcılar
 • Pnömatik filtreler-1
 • Regülatörler (basınç ayarlayıcılar)-1
 • Yağlayıcılar-1
 • Silindirler-1
 • Pnömatik motorlar
 • Yön kontrol valfleri-1
 • Akış kontrol valfleri
 • Mantık valfleri
 • Temel seviye pnömatik devre şemalarının incelenmesi
 • Temel seviye pnömatik uygulamalar

Süre: 2 gün (teorik anlatım+uygulama)