Pnömatik Bakım ve Arıza Arama

Pnömatik Bakım ve Arıza Arama

PNÖMATİK BAKIM ve ARIZA ARAMA

Kursun Amacı

Pnömatik sistemlerde yaygın olarak karşılaşılan arızalar ve bu arızaların sebep ve sonuçlarını incelemek. Arıza olmasını engelleyecek önlemler hakkında bilgi vermek. Devre elemanlarının seçimi, montajı ve kullanımı sırasında yaygın olarak yapılan hatalar konusunda gerekli bilincin kazandırılması. Hava içinde bulunan nemin sistem üzerinde yarattığı olumsuz etkiler açıklanacak. Nemin sistemden uzaklaştırılması için uygulanabilecek yöntemlerin çeşitleri ve karşılaştırılması yapılacak. Arıza bulmaya ilişkin sistematik yaklaşım nedir?

Katılımcı Profili: Temel-ileri seviye pnömatik eğitimi almış olan operatör, teknisyen, tasarımcı, AR-GE çalışanı, bakımcı, mühendis, bakım yöneticisi

KURSUN İÇERİĞİ

 • Kompresör çeşitleri ve karşılaştırılması
 • Kurutucuların bakımı ve arızaların giderilmesi
 • Hava kazanlarının bakımı ve arızaların giderilmesi
 • Kondensat boşaltıcılar
 • Pnömatik filtrelerin bakımı
 • Regülatörlerin bakımı ve arızaların giderilmesi
 • Silindirlerin bakımı ve arızaların giderilmesi
 • Yön kontrol valflerinin bakımı ve arızaların giderilmesi
 • Vakum-3
 • Vakum-4
 • Pnömatik sistemlerde verimlilik-2
 • Pnömatik devre şemalarının okunması ve yorumlanması
 • İleri seviye pnömatik devre şemalarının incelenmesi
 • Pnömatik devrelerde bakım onarım
 • Pnömatik devre şemaları üzerinden arıza aranması

Süre: 1 gün (teorik anlatım+uygulama)